NAŠE SLUŽBY

Hlavním programem společnosti je poskytování služeb v oblasti stavebnictví, přidružené stavební výroby a komplexních služeb v oblasti správy nemovitostí. Kvalitní zázemí, jak technické tak i personální, a bohaté zkušenosti se zajišťováním údržby budov a staveb v průmyslových areálech, jsou zárukou profesionálního zajištění Vašich nemovitostí ve vysoké kvalitě.

Technicka sprava budov
Technická správa budov
 • + Běžná údržba a zajištění provozu budov
 • + Provádění maleb a nátěrů
 • + Opravy rozvodů vody a topných rozvodů
 • + Drobné stavební práce
 • + A mnoho dalšího...
Revizní činnost
Revizní činnost
Zajišťování a evidence revizí u:
 • + elektroniky a hromosvodů
 • + vzduchotechniky a klimatizačních jednotek
 • + vyhrazených tlakových zařízení
 • + výměníkových stanic a topných systémů
Stavebni činnost
Stavební činnost
 • + Výstavba rodinných domů
 • + Rekonstrukce koupelen a sociálních zařízení
 • + Stavby a rekonstrukce chodníku a komunikací ze zámkových dlažeb
 • + Montáže sádrokartónových konstrukcí
 
Vytápění
Vytápění
 • + Rekonstrukce, generální opravy a výstavby nových topných systémů
 • + Realizace a rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic
 • + Realizace podlahových vytápění
 • + Odborné instalace kotlů včetně regulace a optimalizace provozu
Zdravotně technické instalace
Zdravotně technické instalace
 • + Kompletní rekonstrukce
 • + Výstavba nových rozvodů TUV, SV a kanalizace včetně dodávky zařizovacích předmětů
Zámečnické práce
Zámečnické práce
 • + Kompletní stavební zámečnická výroba vrat, mříží, oplocení a brán
 • + Montáž dutinových polykarbonátových desek, plexiskla, světlíků

REFERENCE

Naše společnost je pojištěna na odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám u UNIQA pojišťovna, a.s. na 20 mil.Kč.
Coal Services a.s.
Správa a údržba nemovitého a movitého majetku, který je ve vlastnictví firmy Coal Services a.s. v termínu od 1.6.2010 až doposud v celkové roční výši cca 1.240.000,-- Kč. Popis prací: topenářské, instalatérské, zámečnické, zednické, elektrikářské a ostatní práce vč. kontrol distribučních sítí pro přenos tepla a vody.
Celý dokument
Profistar Group s.r.o.
Výstavba hrubé stavby KFC v Mostě včetně komunikací a inženýrských sítí v hodnotě 9.633.936,-- Kč v termínu 1-7/2014. Popis prací: Kompletní hrubá stavba budovy KFC, veškeré okolní komunikace, inženýrské sítě, včetně kompletní fasády a střešního pláště.
Celý dokument
Statutární město Most
Rekonstrukce bloku 8 v Chanově – I. etapa prací v hodnotě 10.800.000,-- Kč v termínu 8/2011 – 3/2012. Popis prací: Kompletní rekonstrukce bytového domu, tj. rekonstrukce střechy včetně jejího zateplení, zateplení fasády objektu, výměny oken a dveří (nová plastová okna a vstupní dveře).
Celý dokument
Statutární město Most
Výstavba kolumbárních zdí v hodnotě 3.741.967,50 Kč v termínu 21.4.2010 – 4.8.2010 Popis práce: Vybudování kolumbární zdi s umístěním samostatných uzamykatelných schránek pro ukládání uren s popelem zemřelého. Vybudování komunikace pro pěší, odpočinkové lavičky, vsakovací jámy, 5 ks stožárů VO a sadové úpravy.
Celý dokument
Statutární město Most
Rekonstrukce bloku 13 v Chanově v hodnotě 5.511.775,-- Kč v termínu 8/2011 – 12/2011. Popis prací: Kompletní rekonstrukce bytového domu, tj. rekonstrukce střechy včetně jejího zateplení, zateplení fasády objektu, výměny oken a dveří (nová plastová okna a vstupní dveře), rekonstrukce výtahu (nový výtah) a rekonstrukce společných prostor.
Celý dokument
DORA Services s.r.o.
Kompletní inspekční a drobná údržba v oblasti technické správy budov v areálu TOYODA v Klášterci nad Ohří včetně držení pohotovostí v průměrném ročním objemu 1,1 mil. bez DPH v termínu od r. 2009 až do roku 2011.
Celý dokument
Statutární město Most
Rekonstrukce výměníkové stanice č. 67 v ul. Barvířská v Mostě v hodnotě 2.463.720,-- Kč v termínu 13.6.2014 – 26.9.2014 Popis prací: rekonstrukce výměníkové stanice, výměna dosluhující technologie pro přípravu jak TV tak i ÚT zajišťující provoz. Výměna ovládací skříně systému MaR měření a regulace. Silové napájení skříně, zásuvkové okruhy a osvětlení výměníku bylo provedeno nově. Drobné stavební úpravy spojené s instalací a výmalba výměníku.
Celý dokument
Statutární město Most
Rekonstrukce bloku 8 v Chanově – II. etapa prací v hodnotě 13.995.972,-- Kč v termínu 11/2011 – 5/2012. Popis prací: Kompletní rekonstrukce interiérů bytových jednotek vč. změny dispozice (24 původních bytových jednotek vzniklo 36 nových sociálních bytů vč. vybavení), rekonstrukce vnějších i vnitřních rozvodů a rekonstrukce společných prostor. Stavba byla provedena řádně, odborně v dohodnutých termínech a odpovídajíc kvalitě.
Celý dokument
AmRest, s.r.o.
Realizace stavby KFC Most DT – fitout v hodnotě 4.901.422,-- Kč v termínu 6-9/2014. Popis prací: Kompletní stavební vnitřní práce, elektroinstalace a ZTI na KFC v Mostě.
Celý dokument
Městská správa sociálních služeb Most
Technická správa budov včetně držení pohotovostí v termínu od začátku r. 2011 do konce r. 2013.
Celý dokumentt
DORA Services s.r.o.
Údržba v oblasti elektro včetně zajištění držení pohotovostí v areálu a na budovách patřících společnosti DORA Services s.r.o. v termínu od roku 2009 až doposud v celkovém ročním objemu 210 tis. Kč
Celý dokument
DORA Services s.r.o.
Údržba v oblasti elektro včetně zajištění držení pohotovostí pro společnost DORA Services s.r.o. v areálu společnosti TOYODA v Klášterci nad Ohří v termínu od roku 2009 do roku 2011 v celkovém ročním objemu 210 tis. Kč
Celý dokument
DORA Services s.r.o.
Kompletní inspekční a drobná údržba v oblasti technické správy budov v areálu České rafinérské v Záluží u Litvínova v průměrném ročním objemu 1,2 mil. bez DPH v termínu od r. 2009 až doposud.
Celý dokument
Město Ostrov
Rozšíření kapacity Domova pro seniory, stavební úpravy č.p. 1202 ul. U Nemocnice v hodnotě 8.157.993,-- Kč v termínu 1-11/2013. Popis prací: výstavba domů s pečovatelskou službou a stavební úpravy zařízení sociální péče. Nové dispoziční řešení prostorů budovy A vymezených pro užívání Domovem seniorů oblastní Charity Ostrov, včetně výměny původních výplní otvorů. V rámci projektu došlo k novému dispozičnímu uspořádání budovy A, vznikly nové pokoje, sociální zázemí. Snesení budovy B a nahrazení novou dvoupodlažní budovou se vstupní halou, sociálním zařízením a sklady, jídelnou a společenskou místností. Rozvody elektroinstalace, komunikačního systému, ZTI, vytápění, slaboproudu.
Celý dokument

OSVĚDČENÍ

ČSN ISO 14001:2005
Systém enviromentálního managementu v oboru provádění pozemních a inženýrských staveb, jejich změn a odstraňování; technická správa budov.Celý dokument
ČSN ISO 9001:2009
Systém enviromentálního managementu v oboru provádění pozemních a inženýrských staveb, jejich změn a odstraňování; technická správa budov.Celý dokument
Pojištění autorizované osoby
Pojištění pro případ odpovědnosti za způsobené škody ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Celý dokument
Oprávnění k provádění montáží, oprav a revizí určených technických zařízení
Vydalo Ministerstvo obrany - Státní odborný technický dozor


Celý dokument
Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených elektrických zařízení
Vydal obvodní báňský úřad v Mostě
Celý dokument
Oprávnění k činnosti montáže, opravy a revize elektrických zařízení
Vydala technická inspekce České republikyCelý dokument
Osvědčení o autorizaci - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
Vydala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě


Celý dokument
Osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy
Vydal okresní úřad v Mostě
Celý dokument
Osvědčení o registraci DIČCelý dokument
Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy


Celý dokument
Výpis z obchodního rejstříkuCelý dokument
Výpis z Živnostenského rejstříku


Celý dokument

KONTAKTY

Pavel Krajovský
Jednatel společnosti
Lucie Čechová Asistentka ředitele +420 737 243 655
Lucie Chrástecká MTZ +420 777 779 608
Antonín Elstner Technik údržby +420 739 204 158
Monika Krajovská Fakturace +420 777 233 671
Adresa
Sídlo společnosti:
KP servis Most s.r.o.
Hradní 147
435 02 Most-Souš

Provozovna:
KP servis Most s.r.o.
VÚHU tř. Budovatelů 2830/3
434 01 Most

Pevná linka: 474 774 731
KPServis Most